Maškare Jadranovo

PROGRAM:

14.1. / 14:00 / PLACA
OTVARANJE „KRABULJ 2023“
Obilazak Jadranova (Smokovo – Matetići)

15.1. / 17:00 / DOM KULTURE
ČAJANKA

21.1. / 14:00
Obilazak Jadranova (Perhati – Kloštar – Mokri)

22.1. / 17:00 / DOM KULTURE
ČAJANKA

28.1. / 14:00
Obilazak Jadranova (Popovići – Šiljevica – Zamlat)

29.1. / 14:00 / CRIKVENICA
VELIKA MAŠKARANA POVORKA CRIKVENICA

3.2. / 21:00 / DOM KULTURE
JAKOVARSKI MAŠKARANI PETAK – BARUFFA

4.2. / 14:00
Obilazak Jadranova (Vidikovac – I.G.Kovačića – Obala)

11.2. / 14:00
Obilazak Jadranova (Banija – Školska – Centar)

17.2. / 21:00 / DOM KULTURE
JAKOVARSKI MAŠKARANI PETAK – GRUPA AURORA

19.2. / 10:30 / RIJEKA
RIJEČKI KARNEVAL

22.2. / 17:30 / PLACA
ŠENTENCA / SPALJIVANJE MESOPUSTA